Aktualne realizacje

Rejon eksploatacyjny nr 1

Ogród zoologiczny – Potok Rynarzewski

Renowacja zbiornika i umocnienia stopy skarpy z kiszki faszynowej.

R1O.Step.02

R1O.Duzy.03

R1O.Duzy.08

R1O.Duzy.11

Zbiornik nr 7 – Park im. Adama Mickiewicza

Umocnienie stopy skarpy z kiszki faszynowej.

R1O.Mickiewicz.01

R1O.Mickiewicz.02

R1O.Mickiewicz.03

R1O.Mickiewicz.07

R1O.Mickiewicz.11

R1O.Mickiewicz.15

R1O.Mickiewicz.20

Kanał Warzywód I

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

R1W.W1.014

R1W.W1.04

R1W.W1.05

R1W.W1.07

R1W.W1.09

R1W.W1.10

Kanał Warzywód II

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

R1W.W2.02

R1W.W2.03

R1W.W2.05

R1W.W2.06

R1W.W2.09

 

Rów Hallera

Roboty konserwacyjne. Mechaniczne odmulenie dna kanału.

Rów przed odmuleniem

R1W.Hallera1.01

R1W.Hallera1.05

R1W.Hallera1.07

Roboty przygotowawcze - wycinka krzaków.

 

R1W.Hallera2.02

R1W.Hallera2.04

R1W.Hallera2.08

R1W.Hallera2.10

Roboty konserwacyjne - mechaniczne odmulanie

R1W.Hallera3.04

R1W.Hallera3.05

R1W.Hallera3.03

R1W.Hallera3.15

Po wykonaniu prac konserwacyjnych.

R1W.Hallera4.03

R1W.Hallera4.07

Rejon eksploatacyjny nr 2

Potok Kozacki

Prace umocnieniowe (gabiony) na budowli wlotowej do zbiornika Świętokrzyska 1

Przed

R2.Potok Kozacki_0przed.02

R2.Potok Kozacki_0przed.03

Po

R2.Potok Kozacki_1po.01

R2.Potok Kozacki_1po.02

R2.Potok Kozacki_1po.04

 

Potok Oruński

Prace umocnieniowe (gabiony) na budowli wlotowej do zbiornika Świętokrzyska 1

Przed

R2.Potok Orunski_0przed.01

R2.Potok Orunski_0przed.02

R2.Potok Orunski_0przed.03

Po

R2.Potok Orunski_1po.01

R2.Potok Orunski_1po.02

R2.Potok Orunski_1po.04

Zbiornik Platynowa

Wykonanie umocnienia opaską faszynową stopy skarpy zbiornika.

R2.Zb Platynowa.01

R2.Zb Platynowa.02

R2.Zb Platynowa.03

R2.Zb Platynowa.04

Rejon eksploatacyjny nr 3

Kanał Raduni

Czyszczenie drenaży.

R3.Drenaze.02

R3.Drenaze.05

R3.Drenaze.06

Polder Rudniki

Roboty konserwacyjne - odmulanie rowów wzdłuż ul. Połęże.

R3.Poleze.01

R3.Poleze.02

R3.Poleze.03

Roboty konserwacyjne - odmulanie rowów wzdłuż ul. Sitowie

R3.Sitowie.01

R3.Sitowie.03

R3.Sitowie.04

Polder Stogi

Roboty konserwacyjne - hakowanie rowu A-1 ul. Ku Ujściu.

R3.Hakowanie.01

R3.Hakowanie.02

Rejon eksploatacyjny nr 1

Udrożnienie odpływu Potoku Oliwskiego do Zatoki (ochrona wydm nadmorskich)

P4190209

P4210215

Remont oczyszczalni biologicznej na potoku „Ewy” – teren ogrodu zoologicznego

P3310142

P3310143

P4120146

P4120147

P4120148

P4120149

P4120150

P4120159

P4120160

Remont wylotu – budowli upustowej ze zbiornika retencyjnego „Owczarnia”

P3310140

P3310141


Rejon eksploatacyjny nr 2

Odmulenie i umocnienie rowu J 3

Przed wykonaniem prac

RJIIIprzed1

RJIIIprzed2

RJIIIprzed3

Po wykonaniu prac

RJIIIpo1

RJIIIpo2

RJIIIpo3

Odmulenie zbiornika retencyjnego„Warszawska”

Przed wykonaniem prac

20160208 130339

20160208 130541

Po wykonaniu prac

100 6465

100 6468

100 6474

Rejon eksploatacyjny nr 3

Polder Olszynka – Renowacja Kanału A za pomocą kiszek faszynowych (między ul. Wąskotorową - ul. Zawodzie)

Olszynka1

Olszynka3

Olszynka4

Olszynka5

Olszynka6

Polder Rudniki – odmulanie mechaniczne rowu przy Giełdzie Kwiatowej na ul. Elbląskiej

Rudniki1

Rudniki2

Polder Stogi – odmulanie mechaniczne Kanału A (między ul. Kontenerową - ul. Sucharskiego)

 

Stogi4

Rejon eksploatacyjny nr 1

Remont zbiornika „Bytowska 4”

  • bagrowanie
  • reprofilacja skarpy

20

21

22

Remont zbiornika retencyjnego „Grunwaldzka”

  • bagrowanie przy stopie skarpy
  • reprofilacja skarpy

15

16

17

18

Remont zbiornika retencyjnego „Owczarnia”

  • bagrowanie
  • reprofilacja skarp
  • wycinka sanitarna

01

02

07

10

12

14

Kanał „Warzywód I”

Mechaniczne odmulenie koryta kanału.

28

29

30

 

32

33

Rejon eksploatacyjny nr 3

Polder Rudniki

Hakowanie rowu BM-4 ul. Sitowie

23

24

25

Hakowanie rowu D-8 ul. Połęże

26

27

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.