Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia

Koszt: 56.144 zł

Etap zadania: Wstrzymane z powodu wpisu Parku do rejestru zabytków.

W okolicy dojścia do przystanku SKM Stocznia stale utrzymuje się woda, utrudniając przejście. W przypadku większych opadów, zalewane są okoliczne domy. Ogród deszczowy nie tylko cieszy oczy rabatami kwietnymi. Jest to rozwiązanie, które pozwala w ciekawy sposób zagospodarować podmokły teren, ograniczyć lokalne podtopienia i zaabsorobować nadmiar wody. Wprowadzeniu roślinnych kompozycji towarzyszy uporządkowanie terenu i zaprowadzenie dogodnych przejść, a tym samym uwolnienie nowej przestrzeni do użytku mieszkańców.
W ramach zaprowadzenia niecki wschodniej (I) planuje się:
- przeprowadzenie robót przygotowawczych i ziemnych,
- przygotowanie podłoża,
- nasadzenia roślinności.


Aktualizacja: 10.09.2021

Projekt wstrzymany do czasu zakończenia prac dot. wpisania parku przez PWKZ do rejestru zabytków.