Przetargi

Przetarg nieograniczony

ZP-8/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, 

dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych na:

Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji wpustów ulicznych i studni rewizyjnych


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

Przetarg nieograniczony

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

ZP-5/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, 

dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych na:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody sp. z o.o.


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:


https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

Przetarg nieograniczony

Sygn. akt: ZP-7/PN/2020

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro

Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 1b - formularz cenowy

Załączniki w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.09.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.