Przetargi

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem

ZP-10/PN/2018

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ wersja edytowalna

Załącznik nr 1a do SIWZ

Przetatg nieograniczony - Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów.

ZP-13/PN/2018

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Załączniki do pobrania: 

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane dnia 09.11.2018r.

Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług po Zmianie nr 1 treści SIWZ z dnia 09.11.2018r.

Zmiana nr 1 do SIWZ z dnia 09.11.2018r.

Wyznaczenie terminu wizji lokalnej

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.11.2018 - zestaw nr 2

Odpowiedzi na pytania z dnia 06.11.2018 - zestaw nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu DzUUE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych

ZP-12/PN2018

 

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku

Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk

Fax: (0-58) 301-24-58

Tel.: (0-58) 32 33 400

Adres poczty elektronicznej e-mail:

Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl

NIP: 583-001-08-23

REGON: 190275057

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 200-454881 z dnia 17.10.2018r.

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Zmiana nr 1 treści SIWZ z dia 09.11.2018r.

Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług po Zmianie nr 1 treści SIWZ z dnia 09.11.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - wysłane dnia 09.11.2018r.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane dnia 14.11.2018r.

 

 

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.