Przetarg nieograniczony

ZP-2/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

"Świadczenie usług polegających na punktowych naprawach krótkim rękawem sieci kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody sp. z o.o."


zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP:
https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody

(c) Gdańskie Wody sp. z o.o.