Drzewa o efektownie przebarwiających się jesienią liściach i krzewy o barwnych pędach. Przy zbiorniku Kolorowy pojawią się nowe nasadzenia. Prace finansuje Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe.

– Zbiornik pełni nie tylko funkcję przeciwpowodziową. Jego okolica jest też miejscem rekreacji, popularną wśród mieszkańców spacerową trasą. Wierzymy, że dzięki inwestycji jeszcze bardziej wypięknieje, uprzyjemniając spędzany na świeżym powietrzu czas – mówi Zenobia Glac-Ściebura Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe.

Do nasadzeń wybrano 4 gatunki drzew i 3 rodzaje krzewów (łącznie 163 sztuki), które dobrze tolerują wilgoć. Wokół zbiornika pojawią się: olsza szara, klon srebrzysty, buk zwyczajny i wierzba biała, a także derenie: biały ‘Elegantissima”, świdwa ‘Midwinter fire’ i rozłogowy ‘Flawiramea’ – opowiada Agnieszka Kowalkiewicz, rzeczniczka realizującej prace spółki Gdańskie Wody.

Zaprojektowana zieleń współgra z tą zastaną (stanowią ją głównie wierzby i olsze), jednocześnie uzupełniając ją o barwne akcenty. Zebrane w grupy, nowe rośliny stworzą barwny i harmonijny krajobraz także w bezlistnym okresie zimowym. Projektowane nasadzenia mają jednak nie tylko walory estetyczne – przyczyniają się także do zwiększenia bioróżnorodności.

Inwestycja za kwotę 25 tys. zł sfinansowana jest z budżetu Rady Dzielnicy. Prace rozpoczęły się 6 listopada i potrwają około tygodnia. W czasie ich prowadzenia istniejące na tym terenie drzewa i krzewy zostaną odpowiednio zabezpieczone