Pas zieleni przy Węźle Groddecka zamieni się w obiekt małej retencji. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w newralgicznym rejonie skrzyżowania ul. 3 Maja/Armii Krajowej. Prace rozpoczną się 26 października.

Zmiany klimatu oznaczają intensyfikację zjawisk atmosferycznych – coraz dłuższe okresy suszy przeplatane są gwałtownymi opadami, które przyczyniają się do podtopień najniżej położonych terenów i tzw. powodzi błyskawicznych w miastach. - Węzeł Groddecka to wrażliwy rejon – podczas opadów nawalnych ogromna ilość wody, której nie jest w stanie przyjąć system kanalizacji deszczowej, spływa grawitacyjnie z wyżej położonych terenów uszczelnionych (w szczególności z ul. Armii Krajowej), powodując utrudnienia komunikacyjne. Zwiększenie retencji terenowej odciąży istniejący układ odwodnieniowy – mówi  Piotr Grzelak Z-ca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Deszczówka zostanie zagospodarowana i zatrzymana w krajobrazie, wykorzystana przez rośliny i przefiltrowana do głębszych warstw gruntu. W ramach inwestycji powstanie system tzw. „suchych” ogrodów deszczowych, składający się z 3 połączonych ze sobą kaskadowo (zlokalizowanych na różnych poziomach piętrzenia) niecek terenowych, które zmagazynują nadmiar deszczówki spływającej z jezdni. - Poprzez modyfikację istniejącego krawężnika wykonane zostaną dwa wloty o szerokości 15 cm i jeden o szerokości aż 3,3 m, które umożliwią powierzchniowy spływ wód opadowych do niecek. Realizacja systemu małej retencji pozwoli zgromadzić ok. 145m3 wody – tłumaczy Ryszard  Gajewski Prezes Gdańskich Wód, spółki realizującej inwestycje. Ogrody deszczowe pokryte zostaną darnią i nasadzeniami z bylin oraz krzewów ozdobnych, które dobrze znoszą okresowe zalewanie wodami opadowymi. Dzięki zdolności podczyszczania, odpowiednio dobrane gatunki roślin poprawią też jakość wód deszczowych spływających z okolicznych nawierzchni utwardzonych. Poza nadrzędną funkcją, którą jest minimalizacja ryzyka potopień, realizacja korzystnie wpłynie na estetykę krajobrazu i przyczyni się do zwiększenia bioróżnorodności, stwarzając dogodne środowisko życia dla wielu gatunków roślin i owadów.

NIE TYLKO OGRODY

Równocześnie Urząd Miejski w Gdańsku stara się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację gotowego już projektu krat odpływowych o szerokości od 0,4 do 0,6, które mają zostać zlokalizowane w poprzek jezdni przy ul. 3 Maja. Miasto posiada również wariantową koncepcję odwodnienia zlewni Potoku Siedleckiego ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Śródmieścia.  Koncepcja przedstawia najkorzystniejsze rozwiązania programowe wraz z danymi i parametrami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje całą zlewnię potoku Siedleckiego, tj. szeroki pas terenu wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej po obszary zabudowy dzielnicy Jasień. Opracowane warianty zakładają budowę otwartych i zamkniętych zbiorników retencyjnych – w ilości zależnej od wybranego wariantu- 7, 14 i 15. ​Koncepcja jest materiałem wyjściowym, będącym podstawą do opracowania dokumentacji projektowej dla wybranego wariantu.​ Dalsze działania będą zależały, od dofinansowania zewnętrznego- dopowiada Grzelak.

UTRUDNIENIA W RUCHU                                                                                                          

Prace rozpoczną się 26 października i potrwają ok. 4 tygodnie. Będą wiązać się z okresowymi utrudnieniami w ruchu, obowiązującymi w dniach powszednich w godz. 8-14. Utrudnienia będą obejmować zajęcie części lewoskrętu na ul. 3 Maja. Aby zminimalizować uciążliwości prowadzonych robót oraz zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszych i pojazdów w rejonie prac, część pasa będzie wyłączana etapami.

MAŁA RETENCJA W GDAŃSKU

Obecnie istnieje 13 miejskich ogrodów deszczowych

 1. Ogród deszczowy Junony – Okolice ul. Junony 25
 2. Ogród deszczowy Pl. Biskupa O’Rourke – okolice ul. Mickiewicza 37/39
 3. Ogród deszczowy – Park Azaliowa – zieleniec naprzeciwko Pozytywnej Szkoły Podstawowej im Arkadiusza Arama Rybickiego – Azaliowa 18
 4. Ogród deszczowy – Park Radiowa Radarowa – skrzyżowanie ulic Radiowa i ul. Radarowa
 5. Ogród deszczowy Zakopiańska 40 – zieleniec naprzeciwko Zakopiańskiej 40
 6. Ogród deszczowy Za Murami – skrzyżowanie ulic Za Murami i Słodowników
 7. Ogród deszczowy Stryjewskiego 13 – okolice przystanku autobusowego Stogi Zimna
 8. System ogrodów deszczowych odwadniający podwórka przy ulicach: Stryjewskiego, Wrzosy, Skiby.
 9. Ogród deszczowy  przy Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym – Kaczeńce 31
 10. Ogród deszczowy Jar Wilanowska - Jar Wilanowska ul. Antoniego Madalińskiego
 11. Ogród deszczowy Toruńska– podwórka w kwartale ul. Toruńskiej, Zielonej i Dobrej
 12. System ogrodów deszczowych odwadniający parking budynku przy ul. Lastadia 2, Gdańsk  Śródmieście
 13. Ogród deszczowy eMOCja- ul. Ugory 9, Gdańsk Stogi

Gdańska Polityka Małej Retencji realizowana jest także przez inwestorów prywatnych. Ogrody deszczowe wspierają odwodnienie takich osiedli jak Zielony Południk czy IDEA Euro Styl. Kolejne realizacje planowane są min. przez Hosse czy Alter Investment. Na stworzenie własnego ogrodu deszczowego można otrzymać miejską dotację i wskazówki do jego realizacji. Na stronie www.gdanskiewody.pl można znaleźć poradnik Ogród deszczowy w 5-ciu krokach, a pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skonsultować konkretne projekty. Pomysły na miejskie obiekty małej retencji można także sfinansować z Zielonego Budżetu Obywatelskiego. Do tegorocznej edycji zgłoszono kilkanaście pomysłów tego typu.

WIĘCEJ INFORMACJI O OGRODACH DESZCZOWYCH + PORADNIK MAŁEJ RETENCJI: https://bit.ly/3obDpkb