Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy.

Koszt: 204.390 zł

Etap zadania: W trakcie uzgodnień.

W ramach projektu planuje się:
1) uzupełnienie brakujących chodników, w szczególności brakującego połączenia pieszego od ul. Pustej i Krótkiej;
2) gruntowie oczyszczenie wyznaczonych terenów oraz niezbędne cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew poprawiające widoczność i bezpieczeństwo;
3) likwidację dzikich objazdów przez tereny zieleni;
4) oznakowanie ciągów pieszych;
5) ustawienie dwóch tablic informacyjnych z mapą Olszynki i rysem historycznym;
6) drobne nasadzenia ozdobnych roślin.