Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy

Koszt: 51.098 zł

Etap zadania: W przygotowaniu. 


Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie histrycznych głogów na terenie Opływu Motławy.


Aktualizacja: 10.01.2022

Sporządzono projekt, który zostanie teraz skierowany do uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.