Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Opływie Motławy

Koszt: 51.098 zł

Etap zadania: W trakcie uzgodnień.


Celem zadania jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie histrycznych głogów na terenie Opływu Motławy.


Aktualizacja: 10.01.2022

Sporządzono projekt, który zostanie teraz skierowany do uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Aktualizacja: 06.03.2023

Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej z GZDiZ oraz PWKZ. Oczekiwana zgoda z RDOŚ.


 Aktualizacja: 20.09.2023

Trwają przygotowania do realizacji zadania. Planowana realizacja jesień 2023.