Zielony Skwer PRZEBIŚNIEGOWA/NIEPOŁOMICKA

Koszt: 44.000 zł

Etap zadania: W trakcie uzgodnień. 

 Celem projektu jest stworzenie zielonego mini skweru u zbiegu ulic Przebiśniegowa / Niepołomicka, uporządkowanie zieleni, dosadzenie miododajnych drzew, krzewów, kwiatów, postawienie 2 ławek i naturalne utwardzenie ścieżki z dojściem do ławek. Działka od kilku lat nie jest zagospodarowana. Idealnie nadaje się zieleń urządzoną. Porośnięta jest kilkunastoletnim drzewami i trawą. Na terenie działki znajduje się mała retencja (mały zbiornik wodny), którą w następnych latach będzie można ożywić. Utworzenie mini skweru w tym miejscu pozwoli zachować istniejącą już zieleń i korzystnie wpłynie na wizerunek tej okolicy. Mieszkańcy zyskają nowe miejsce do odpoczynku i rekreacji pośród zieleni.


Aktualizacja 10.01.2022

Trwa proces uzyskiwania zgód i pozwoleń na realiację projektu.