ZIELONY PROMYK

Koszt: 100.000 zł

Etap zadania: W trakcie realizacji.

Projekt zakłada budowę ogrodów deszczowych w gruncie oraz pojemnikowych ogrodów deszczowych. Celem projektu jest zmniajszenie ilości wody spływającej z powierzchni uszczelnionych i odwodnienie terenu Schroniska Promyk w Gdańsku. 

AKTUALIZACJA: 09.05.2022

Rozpoczęto I etap prac na terenie schroniska.


AKTUALIZACJA 01.08.2022

Zakończono I etap - ogrody deszczowe w gruncie. 


AKTUALIZACJA 17.10.2022

Zakończono II etap - ogrody w skrzyniach. Trwają procedury odbiorowe.