Ogród deszczowy przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego

Koszt: 157.830 zł

Etap zadania: W przygotowaniu. 

 Projekt zakłada rozwiązanie problemu odwodnienia parku przy zbiegu ulic Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego poprzez budowę ogrodu deszczowego na terenie w/w parku.