Ogród deszczowy przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego

Koszt: 157.830 zł

Etap zadania: W przygotowaniu. 

 Projekt zakłada rozwiązanie problemu odwodnienia parku przy zbiegu ulic Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego poprzez budowę ogrodu deszczowego na terenie w/w parku. 


 Aktualizacja: 20.09.2023

Trwa uzgadnianie koordynacji zadania z powstającą dokumentacją projektową zbiornika podziemnego na tym samym terenie.