Ogrody deszczowe oraz nasadzenia drzew przy rondzie ul. Myśliwska, Jasieńska, Andersa i Przytulnej

Koszt: 146.625 zł

Etap zadania: W przygotowaniu. 

 Projekt zakłada: 

- utworzenie obfitujących w kwitnące krzewy i byliny ogrodów deszczowych w celu stworzenia miejsc wypoczynku, będących ważnym dla bioróżnorodności i równowagi ekosystemu odbiornikiem wód opadowych, 

- kontynuację nasadzeń drzew oraz nasadzenia nowych szpalerów drzew, 

- montaż budek dla ptaków i owadów. 

Projekt stanowi uzupełnienie projektu "Reprezentacyjny Wjazd na Wiszące Ogrody - Zielona Aleja wzdłuż ulicy Przytulnej" oraz projektu "Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach.