Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki 

Koszt: 76.162 zł

Etap zadania: W przygotowaniu. 

Zakres zadania: 

Wykonanie niecki trawiastej z pojedynczymi nasadzeniami krzewów zgodnie z istniejącym projektem budowlanym. Nasadzenia roślinności hydrofitowej i wloty do niecek mogą zostać zrealizowane po wykonaniu ciągów komunikacyjnych w parku. Podstawową funkcją ogrodu byłoby zagospodarowanie wody opadowej z terenu Parku, natomiast efektem towarzyszącym jest uzyskanie pięknego zakątka dodatkowej zieleni do odpoczynku i relaksu. 


 Aktualizacja: 20.09.2023

Trwają przygotowania do realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na materiał roślinny niezbędny do realizacji.