Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia - BO 2021

Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia

Koszt: 56.144 zł

Etap zadania: Wstrzymane z powodu wpisu Parku do rejestru zabytków.

Strona 2 z 2