• ROK POWSTANIA
    2017
  • LOKALIZACJA
    na zbiorniku retencyjnym Spacerowa
  • O FONTANNIE
    Poprawia warunki bytowania flory i fauny poprzez napowietrzanie zbiornika retencyjnego.