Gdańskie podsumowanie opadowe 2020

Choć pod wieloma względami był bardzo nietypowy, pod względem deszczu miniony rok okazał się w Gdańsku przeciętny. Charakteryzowała go duża zmienność przestrzenna opadu, idąca w parze ze zróżnicowaniem wysokościowym położenia naszego miasta.

JAK MIERZYĆ DESZCZ?

Wielkość opadów prezentuje się w milimetrach słupa wody (mm H2O) lub litrach na metr kwadratowy (l/m2) powierzchni – jednostki są sobie równe. Klasyfikację opadów w skali roku i pory roku podajemy wg Kaczorowskiej [1962], a w skali miesiąca - wg Radomskiego [1977] i Tomaszewskiej [1994].

2020 – ZRÓŻNICOWANY, ALE PRZECIĘTNY

W minionym roku największe opady wystąpiły w kompleksie leśnym tworzącym Trójmiejski Park Krajobrazowy. W części północno-wschodniej (Wyspa Sobieszewska, Żuławy Gdańskie, tereny portowe) sumy opadów były mniejsze od średnich z wielolecia, a w pozostałym obszarze wskazywały na wartości średnie.

Gdańsk cechuje się bardzo silną zmiennością przestrzenną opadu – jedną z największych w Polsce. I tak średnia całorocznej sumy opadów wyniosła 531 mm, największe wartości odnotowano na stacji leżącej na granicy lasów i dolnej części miasta (Oliwa, ul. Abrahama) – 670 mm, a najniższą, niemal o połowę mniejszą sumę opadu zarejestrowano na stacji Nowy Port – 358 mm. 

Jak wyglądały poszczególne miesiące? Dwa z nich były bardzo wilgotne (luty, październik), jeden wilgotny (czerwiec) cztery normalne (styczeń, marzec, maj, wrzesień, grudzień), dwa suche (lipiec, sierpień, listopad), a jeden (kwiecień) – bardzo suchy.

Co ciekawe, do październikowego wyniku przyczyniły się w dużej mierze opady z zaledwie 2 dni (14-15.10 spadło ok. 50% sumy miesięcznej). Natomiast lipiec, który zazwyczaj jest miesiącem najbardziej deszczowym, w 2020 r. był pierwszym suchym lipcem w 14-letniej historii pomiarów (choć nie rekordowym – wyprzedził go bardzo suchy 2014).

Uśredniając, sucha okazała się zarówno chłodna (październik-marzec), jak i ciepła (kwiecień-wrzesień) połowa roku, a przeciętne wszystkie pory roku poza suchym latem.

 

raport opadowy 2020

SKĄD (I PO CO) O TYM WIEDZIEĆ?

W Gdańsku największe ryzyko powodziowe spowodowane jest intensywnymi opadami. Szczególnie gwałtowne są powodzie błyskawiczne, wywołane deszczami nawalnymi, które występują podczas tzw. „oberwania chmury”. Mają krótkotrwały, ale gwałtowny przebieg, a ich skutki na terenach zurbanizowanych są zawsze katastrofalne z powodu niespodziewanego charakteru zdarzenia.

Żeby jak najlepiej przygotować się do wystąpienia sytuacji kryzysowej i móc jak najszybciej zareagować, w Gdańsku funkcjonuje jeden z najbardziej rozbudowanych w kraju System Monitoringu Hydrologicznego.

System nie tylko pozwala ocenić rzeczywistą sytuację podczas ekstremalnych opadów deszczu oraz szybko i adekwatnie podejmować w trakcie sytuacji kryzysowej działania, zmniejszające ryzyko zagrożenia. To także bieżące badanie wielkości opadu jako czynnika generującego zagrożenie i wysokości poziomu wody na zbiornikach i ciekach jako reakcji zlewni. Uzyskiwane dane są podstawą do gruntownej analizy zjawisk występujących w zlewniach cieków, pozwalającej na stworzenie szczegółowych scenariuszy przebiegu zagrożeń.