Czas ferii i śnieżna aura sprzyja aktywności na świeżym powietrzu. Aby zimowy odpoczynek był bezpieczny, nie wchodźmy na pokryte lodem zbiorniki retencyjne – zwłaszcza podczas odwilży. Pamiętajmy, że lód na zamarzniętych stawach ma zaledwie kilka centymetrów grubości, a głębokość zbiorników sięga nawet trzech metrów.

Grubość lodu na zbiorniku wodnym różni się w zależności od miejsca. Cieńsza warstwa pokrywy lodowej może być wynikiem działania odwilży – natrafienie na taką powierzchnię może spowodować załamanie się lodu i wpadnięcie do wody.

Innym czynnikiem wpływającym na grubość pokrywy lodowej są tzw. „ciepłe prądy”. Zjawisko to spowodowane jest butwiejącymi na dnie szczątkami organicznymi, które emitują gazy powodujące wynoszenie ciepłej wody ku górze. Wytrzymałość lodu zależy też od takich czynników jak: temperatura, grubość pokrywy, obciążenie śniegiem lub wodą, czy rodzaj i wielkość zbiornika.

Nadejście odwilży powinno być dla nas sygnałem do zachowania szczególnej ostrożności podczas uprawiania sportów i zabawy na lodzie. Najbardziej zdradliwe pod tym względem są zbiorniki przepływowe. To rodzaj zbiorników, które posiadają wlot i wylot, co sprawia, że przy brzegach zamarzają one szybciej, niż przepływająca przez środek masa wody.