W tym roku marzec nie odbiega zanadto od wieloletniego standardu opadowego, choć 2 stacje zdecydowanie się wyróżniły. Trzeci miesiąc 2021 klasyfikujemy więc (zgodnie ze skalą Radomskiego i Tomaszewskiej) jako NORMALNY.
Na wybranych stacjach naszego monitoringu spadło:
OLIWA: 35,1 mm wody
WRZESZCZ-REJA: 30,9 mm
MATEMBLEWO: 33,5 mm
DOLNE MIASTO: 22,9 mm
TRAKT ŚW. WOJCIECHA: 20,9 mm
I właśnie 2 ostatnie stacje zasługują na wspomniane wyróżnienie, zanotowały bowiem wielkości opadów aż o ok. 30% mniejsze od średniej dla Gdańska.
Począwszy od 2007 r., marzec był w naszym mieście najczęściej po mokrej stronie mocy, a konkretnie kolejno: wilgotny, skrajnie wilgotny, skrajnie wilgotny, normalny, suchy, suchy, normalny, bardzo wilgotny, wilgotny, suchy, normalny, wilgotny, wilgotny, normalny i znów normalny.