W środę 22.09 rozpoczynają się dwuetapowe konsultacje społeczne, które posłużą do opracowania koncepcji zagospodarowania podwórza między ul. Ugory 8 i 9 na gdańskich Stogach.
Pierwszy etap to badanie ankietowe, które potrwa do szóstego października, drugi etap to warsztaty terenowe zaplanowane na 23 października.

Link do ankiety

Ankiety w wersji papierowej są dostępne w następujących lokalizacjach:

1) w siedzibie Gdańskie Wody, ul. Kaczeńce 31, 80-603 Gdańsk Stogi, w godzinach 07:00 - 16:00
2) Holistyczne Centrum Wsparcia Po Stracie eMOCja ul. Ugory 9, 80-663 Gdańsk Stogi, w godzinach 08:00 - 16:00

PLAKAT konsultacje społeczne Ugory STOGI