W dniu 23.10.2021 r. od godz. 10.00 w Domu Działkowca ROD im. M. Konopnickiej przu ul. Ugory 11 odbędzie się II etap konsultacji społecznych dot. zagospodarowania terenu przy ul. Ugory 8 i 9. 

Konsultacje prowadzone w formie warsztatów projektowych. Przedstawimy na nich wyniki ankiet wypełnionych w I części konsultacji oraz wspólnie opracujemy wytyczne do koncepcji zagospodarowania terenu. 

Udział bezpłatny.