Pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych.


Nie ma zieleni bez wody – przy takim podejściu można mnożyć potencjał – nieoczywistych wcześniej – miejsc do magazynowania deszczówki- zagłębień terenowych, zielonych nieużytków czy pasów drogowych. W warunkach zmian klimatu oraz coraz częstszych podtopień i susz kwestia odpowiedniego projektowania zieleni decyduje o odporności miast na zjawiska ekstremalne. Wodę opadową powinniśmy traktować jako zasób i wykorzystywać ją do zasilania zieleni.

Zielona retencja, czyli:

  • niecki retencyjne,
  • ogrody deszczowe,
  • wypustki uliczne itp.

pozwalają na zmniejszenie skali podtopień i odciążenie kanalizacji deszczowej. Podczas konferencji poruszymy takie tematy jak zasady projektowania i realizacji małej retencji, zielone dachy, planowanie przestrzenne w ochronie klimatu oraz rola zielonych miejskich nieużytków.


Miejsce konferencji: Gdańsk
Termin: 09.06.2022 - 10.06.2022
Szczegóły w tym program i karta zgłoszenia na www.zielonaretencja.pl