Przetarg nieograniczony ZP-2/PN/2020

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: "Świadczenie usług polegających na punktowych naprawach krótkim rękawem sieci kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody sp. z o.o." zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody