wykonanie dostawa i montaz kompletnej instalacji pilotowej do oczyszczania wod opadowych skladajacej sie z systemu pomiarowego oraz dwustopniowego systemu hydrofitowego w ramach projektu fanplesstic sea dla gdanskie wody sp z o o

Zamówienie z dziedziny nauki

"Wykonanie, dostawa i montaż kompletnej instalacji pilotowej do oczyszczania wód opadowych składającej się z systemu pomiarowego oraz dwustopniowego systemu hydrofitoweg"

w ramach projektu FanpLESStic-sea dla Gdańskie Wody sp. z o.o.