Przetarg nieograniczony

Odtworzenie wartswy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska

ZP-16/PN/2019