Przetarg nieograniczony

Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych

ZP-12/PN/2019

Zamawiający informuje, że SIWZ wraz z załacznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu,  dotyczące przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: "Usługi sprzetowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych" zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody