PRZETARG NIEOGRANICZONY

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Suchej i ul. Uczniowskiej w Gdańsku w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Gdański Program Przeciwpowodziowy”

ZP-8/PN/2019

Gmina Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

reprezentowana przez:

Gdańskie Wody Sp. z o.o. w Gdańsku
Adres: ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80 – 601 Gdańsk
Fax: (0-58) 301-24-58
Tel.: (0-58) 32 33 400
Adres poczty elektronicznej e-mail:
Adres strony internetowej: http://www.gdanskiewody.pl
NIP: 583-001-08-23
REGON: 190275057