PRZETARG

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE FONTANNY PŁYWAJĄCEJ NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM SREBRNIKI W GDAŃSKU

Zamawiający:

”Gdańskie Melioracje” sp. z o.o. w Gdańsku
80-601 Gdańsk, ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5
tel. (0-58) 32-33-400, fax (0-58) 301-24-58
www.gdmel.pl

Załączniki: 

  • SIWZ (format PDF)
  • SIWZ (format DOC)
  • Ogłoszenie o przetargu
  • Zmiana ogłoszenia 1
  • Zmiana ogłoszenia 2 (aktualne)
  • Pytanie i zmiany do SIWZ z dnia 2016-03-18