Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 W Gdańsku.

– Część 1

Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości
w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o.
znajdujących się przy ul. Kaczeńce 31 i ul. Kaczeńce 33 w Gdańsku.

– Część 2

 

Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody