Ochrona osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o.

Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Ochrona osób i mienia w obiektach Gdańskie Wody Sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody