Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów dla Gdańskie Wody sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=17022575