Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Przebudowa infrastruktury przepompowni wód opadowych i roztopowych Nowy Port w Gdańsku w zakresie czyszczarki krat zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=17195700