Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej ekologicznego budynku administracyjnego przy ul. Kaczeńce w Gdańsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=17711699