Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. 

Dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym w formie najmu długoterminowego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

zostało zamieszczone na Platformie Portal Smart PZP: https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=19825604