Dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.

 

Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal SmartPZP: 

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie