Przetarg nieograniczony Sygn. akt: ZP-7/PN/2020 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 euro Sukcesywna dostawa materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o.