Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznego samochodu ciśnieniowego z odzyskiem wody dla Gdańskie Wody sp. z o.o. zostało zamieszczone na Platformie Portal SmartPZP: 

 

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/public/postepowanie?postepowanie=22503731