Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Najem sprzętu budowlanego wraz z operatorem zostało zamieszczone na Platformie Portal SmartPZP: 

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie