Zamawiający informuje, że SWZ wraz z załącznikami oraz ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji wpustów ulicznych i studni rewizyjnych  zostało zamieszczone na Platformie Portal SmartPZP: 

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie