Zamawiający informuje, że Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami dotyczące postępowania pn. 

Odtworzenie warstwy asfaltowej bitumicznej z asfaltu lanego po robotach remontowych prowadzonych na elementach sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gdańska

zostało zamieszczone na Platformie Portal SmartPZP: 

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie