Ogłoszenie o zamówieniu : Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w Gdańskie Wody Sp. z o.o.