Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Świadczenie usług opieki medycznej dla pracowników zatrudnionych w Gdańskie Wody Sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie