OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

"Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o."

Zamawiający Gdańskie Wody sp. z o.o. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do uczestniczenia w Dialogu technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiału roślinnego dla Gdańskie Wody sp. z o.o. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku "Ogłoszenie o dialogu technicznym".