Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi zgodami administracyjnymi wraz z wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania pn. Przejście pod ul. Nowatorów na działce nr 522 obręb 35 w Gdańsku rurociągiem DN 200 mm”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie