Zamawiający informuje, że dokumenty dotyczące postępowania pn.: 

„Sukcesywna dostawa środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej wraz ze znakowaniem dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.”

zostały umieszczone na Platformie Portal SmartPZP:

https://portal.smartpzp.pl/gdanskiewody/module/postepowanie