Lista artykułów w kategorii Przetargi
Sygnatura Tytuł zamówienia publicznego Otwarcie ofert Data publikacji Termin składania Data modyfikacji
ZP-13/PN/2018 Usługa czyszczenia separatorów na sieci kanalizacji deszczowej wraz z wywozem i utylizacją odpadów tak 17 październik 2018 31 styczeń 2019
ZP-12/PN2018 Usługi sprzętowo-transportowe związane z ciśnieniowym czyszczeniem kanalizacji, wpustów ulicznych i studni rewizyjnych tak 17 październik 2018 12 grudzień 2018
ZP-9/PN/2018 Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem zgód wodnoprawnych tak 20 sierpień 2018 5 grudzień 2018
ZP- 8/PN/2018 Wykonanie materiałów edukacyjnych i działań promocyjnych w ramach projektu: „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla miasta Gdańska i Sopotu” tak 11 lipiec 2018 17 sierpień 2018
ZP- 7/PN/2018 Wykonanie materiałów edukacyjnych i działań promocyjnych w ramach projektu: „Rozbudowa systemów informowania i ostrzegania o zagrożeniach, w szczególności powodziowych dla miasta Gdańska i Sopotu” tak 29 czerwiec 2018 6 lipiec 2018
Dostawa oprogramowania do modelowania zintegrowanego układu odwodnienia –przewodów zamkniętych sieci kanalizacji deszczowej, cieków oraz spływu powierzchniowego wraz ze szkoleniem wdrożeniowym w ramach modelowania numerycznego poszczególnych zlewni sieci tak 4 czerwiec 2018 29 czerwiec 2018
ZP-6/PN/2018 Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową warsztatową dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 25 maj 2018 5 lipiec 2018
ZP-5/PN/2018 Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 30 kwiecień 2018 20 lipiec 2018
ZP-3/PN/2018 Dostawa w formie leasingu pojazdu z zabudową typu wywrotka z wysypem tylnym, posiadająca żuraw załadowczy dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 17 kwiecień 2018 7 sierpień 2018
ZP-2/PN/2018 Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową warsztatową dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 29 marzec 2018 20 kwiecień 2018
ZP-1/PN/2018 Dostawa samochodu pogotowia technicznego typu furgon z kabiną brygadową sześcioosobową i zabudową warsztatową dla Gdańskie Wody Sp. z o.o. tak 13 luty 2018 23 marzec 2018
ZP-16/PN/2017 Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdów dla „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. tak 18 październik 2017 26 styczeń 2018
Dostawa pięciu samochodów osobowych dla „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. tak 17 sierpień 2017 25 wrzesień 2017
ZP-14/PN/2017 Dostawa grodzic stalowych i profili narożnych do magazynu przeciwpowodziowego w Gdańsku tak 27 lipiec 2017 18 sierpień 2017
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu poziomu wody na terenie miasta Gdańsk tak 3 lipiec 2017 22 wrzesień 2017
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu monitoringu wielkości opadu deszczu na terenie miasta Gdańsk tak 30 czerwiec 2017 22 wrzesień 2017
Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. tak 30 czerwiec 2017 27 lipiec 2017
Dostawa trzech agregatów pompowych do magazynu przeciwpowodziowego w Gdańsku tak 19 czerwiec 2017 21 lipiec 2017
Dostawa grodzic stalowych i profili narożnych do magazynu przeciwpowodziowego w Gdańsku tak 19 czerwiec 2017 30 czerwiec 2017
ZP-10/PN/2017 Kompleksowe wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja budynków zabytkowych na cele biurowe zlokalizowanych przy ul. Lastadia 2 i Lastadia 41 w Gdańsku” tak 27 kwiecień 2017 11 sierpień 2017
ZP-9/PN/2017 Dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych na potrzeby „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. tak 24 kwiecień 2017 24 maj 2017
ZP-6/PN/2017 Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach „Gdańskie Wody” Sp. z o.o. w Gdańsku tak 23 marzec 2017 21 kwiecień 2017
ZP- 5/PN/2017 Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu fontannowego pływającego na zbiorniku retencyjnym Srebrniki w Gdańsku tak 15 marzec 2017 7 kwiecień 2017
ZP-4/PN/2017 Remont fontanny "Czterech Kwartałów" w Gdańsku tak 14 marzec 2017 14 kwiecień 2017
ZP-3/PN/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy fontannach na terenie Miasta Gdańska tak 13 styczeń 2017 24 luty 2017
ZP-3/PN/2017 PRZETARG „Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych i socjalnych bhp do budynku socjalno-biurowego przy ul. Kaczeńce 31 w Gdańsku” tak 13 styczeń 2017 24 luty 2017
PRZETARG - Prowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwatorskich przy fontannach na terenie Miasta Gdańska tak 10 styczeń 2017 16 styczeń 2017
PRZETARG - Wykonanie metodą bezwykopową horyzontalnego przewiertu sterowanego ze spadkiem grawitacyjnym dla zbiornika Owczarnia tak 7 wrzesień 2016 9 wrzesień 2016
PRZETARG POWTÓRZONY - dostawa dwóch samochodów typu SUV tak 12 sierpień 2016 7 wrzesień 2016
PRZETARG powtórzony - dostawa fabrycznie nowych materiałów budowlanych tak 25 lipiec 2016 5 wrzesień 2016