Komisja ekspertów rankingu Water City Index, po raz drugi z rzędu, doceniła gdańskie osiągnięcia w  gospodarowaniu wodą, ponownie przyznając miastu pierwsze miejsce wśród polskich Metropolii!

Ranking WCI to coroczny „wodny” raport, który analizuje ponad 200 polskich miast w czterech kluczowych obszarach gospodarowania zasobami wody w mieście (Życie, Zagrożenie, Gospodarka i Biznes oraz Kultura i mieszkańcy). Raport przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej GAP, Arcadis oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

NOWE WYZWANIA

W dużych aglomeracjach problemem stają się już nie tylko gwałtowne opady nawalne, ale także długotrwałe okresy bezdeszczowe, co pokazały zwłaszcza ostatnie dwa lata. Tym samym należy dywersyfikować rozwiązania retencyjne. Gdańsk od kilku lat realizuje politykę adresowaną do różnych poziomów: retencję przydomową, terenową, uliczną, zbiornikową oraz w zieleni miejskiej.
-  Postępujące zmiany klimatu stawiają przed nami coraz większe wyzwania i cieszymy się, że są one także dostrzegane przez innych – wspomina Ryszard Gajewski, prezes zarządu spółki Gdańskie Wody.  Chcemy, aby mieszkańcy niejako zaprzyjaźnili się z retencją, dlatego projektowane przez nas rozwiązania – czy to ogrody deszczowe, czy niecki retencyjne – pełnią także funkcje rekreacyjną – dodaje Gajewski.

RETENCYJNA POLITYKA MIASTA

Specyficzne położenie miasta (na obszarach od depresyjnych po wzgórza morenowe) oraz troska o bezpieczeństwo przeciwpowodziowe poskutkowało przyjęciem jednych z najbardziej rygorystycznych w Polsce zasad zagospodarowania wód opadowych. – Już na etapie planowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji, które podczas wydawania warunków technicznych nabierają konkretnych wartości opadu do zatrzymania na nieruchomości w zieleni retencyjnej. Takie wymogi musi spełnić każdy inwestor w Gdańsku – zaznacza Wojciech Szpakowski, dyrektor ds. technicznych w Gdańskich Wodach. – Dzięki temu rozwiązaniu w ciągu ostatnich dwóch latach udało się w Gdańsku zaprojektować blisko 100 tys. m3 retencji w oparciu o naturalne rozwiązania – podkreśla Szpakowski.

JEDEN Z FILARÓW – EDUKACJA

Miasto poszerza wiedzę na temat zmian klimatu oraz chętnie dzieli się swoim doświadczeniem. W czerwcu tego roku zorganizowana została konferencja „Zielona Retencja – jak przeciwdziałać podtopieniom i suszom w miastach”, na której pracownicy samorządów, projektanci, architekci krajobrazu oraz aktywiści z całej Polski mogli zainspirować się gdańskimi realizacjami oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Była to pierwsza w Polsce tak kompleksowa konferencja poświęcona tematowi błękitno-zielonej infrastruktury.

ZIELONY BUDŻET OBYWATELSKI

Od 2014 rokrocznie miasto prowadzi konsultacje społeczne w postaci Budżetu Obywatelskiego, do którego w 2021 roku dołączył Zielony Budżet Obywatelski. – Jest to specjalnie wydzielona część budżetu, która może zostać zrealizowana tylko na projekty z zakresu zieleni – informuje Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji. – Jesteśmy bardzo zadowoleni, że świadomość mieszkańców nt. zmian klimatu rośnie, co skutkuje coraz większą liczbą projektów dot. realizacji małej retencji.