Oczko wodne „Góralska” odzyskuje życie. Rekomendacja ze spaceru dzielnicowego z Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz jest już w fazie prac ziemnych.

Znajdujący się na terenie Brętowa staw przez większą część roku jest niemal pusty. Nowe zasilenie wodą opadową z terenów sąsiedniego osiedla Niedźwiednik znacznie poprawi jego funkcjonowanie, a dodatkowo pozwoli zwiększyć retencję. Prace mające na celu przywrócenie dawnych funkcji tego miejsca potrwają do końca lutego.

Zlokalizowane na Niedźwiedniku (nieopodal pętli autobusowej) oczko wodne jest zasilane jedynie wodami powierzchniowymi z niewielkiego, bezpośrednio przylegającego terenu. Przez większą część roku staw pozostaje niewypełniony, a resztki wody gniją. Deficyty wody powodują, że staw i związany z nim zespół mikroorganizmów, zwierząt i roślin obumiera.

POMYSŁ RADY DZIELNICY

Ożywienie niszczejącego stawu „Góralska” to inicjatywa Rady Dzielnicy Brętowo – pomysł zgłosił Zbigniew Sobieszczański, jej przewodniczący.

- Sprawa ratowania naszego „oczka" jest dla brętowian tematem najważniejszym ze wszystkich dotychczas u nas zrealizowanych od początków Budżetu Obywatelskiego –Niestety przywrócenie zasilania stawu nie mogło zostać sfinansowane z tych środków, stąd pomysł zainteresowania tym tematem Pani Prezydent. Już podczas spaceru dzielnicowego padła deklaracja o odtworzeniu oczka - mówi inicjator przedsięwzięcia.

- Przywracanie pierwotnych i naturalnych funkcji takim zaniedbanym terenom jest bardzo cenne i ważne. Częstotliwość okresów bezdeszczowych w Gdańsku wzrasta. Susza coraz częściej pojawia się już zimą, w styczniu lub wczesną wiosną powodując straty przyrodnicze. Nowe warunki środowiskowe wymagają od nas nowego spojrzenia na utrzymanie zbiorników wodnych – mówi Piotr Kryszewski, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych. – Dlatego od lat intensywnie wspieramy w Gdańsku rozwój tzw. błękitno-zielonej infrastruktury dążąc do bezpiecznego zatrzymania wody w krajobrazie. Cieszę się, że tego typu działania są inicjowane i wspierane przez mieszkańców.

ZAKRES PRAC

Celem inwestycji jest zasilenie stawu wodami opadowymi z istniejącej studni kanalizacji deszczowej. Woda trafi do oczka przez nowy rurociąg o średnicy 40 cm. Dno oczka zostanie oczyszczone z osadów i namułów, stopa skarpy umocniona podwójną kiszką faszynową, a budowla upustowa poddana renowacji. Przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych przeprowadzono specjalistyczne rozpoznanie przyrodnicze i geologiczne obiektu, aby działając w dobrej wierze nie zniszczyć wartościowych przyrodniczo elementów terenu. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada spółka Gdańskie Wody.

Prace potrwają do końca lutego, a ich koszt to około 219 000 złotych brutto.

Dodatkowo, w ramach projektu realizowanego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, w okolicy stawu pojawi się kilka ławek.