Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania służb w sytuacji zagrożenia przekłada się wprost na bezpieczeństwo mieszkańców oraz minimalizowanie strat, także materialnych.  W sierpniu i wrześniu pracownicy Gdańskich Wód, Wydziału Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego oraz GIWK uczyli się skutecznego działania w kryzysie od kanadyjskich specjalistów.

W wielu krajach Europy pojawiają się rekordowe temperatury, gwałtowne opady nawalne i powodzie. Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych podaje, że tylko tego lata w Włoszech odnotowano średnio 32 ekstremalne zdarzenia pogodowe dziennie. W porównaniu z 2022 roku liczba nawałnic, gwałtownych ulew czy fal upałów w wzrosła o 57%. Zmiany klimatu nie omijają także Gdańska. Świadczy o tym chociażby liczba dni z opadem nawalnym.

- Mimo że tegoroczne wakacje należały w Gdańsku do spokojnych, warto zaznaczyć, że aż 5 razy mieliśmy do czynienia  z deszczami o charakterze nawalanym od III do V stopnia. Takie epizody zdarzają się u nas co roku. Dlatego oprócz inwestycji w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe trenujemy także umiejętności sprawnego zarzadzania akcjami kryzysowymi. Im lepiej jesteśmy przygotowani na takie ekstrema pogodowe, tym mniej są one odczuwalne dla mieszkańców i budżetu miasta – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

- Każdy wydany na planowanie i szkolenia  w obszarze zarządzania akcjami kryzysowymi dolar generuje oszczędności w usuwaniu ich skutków na poziomie 7 dolarów – mówił podczas wrześniowego szkolenia z kanadyjsko-amerykańskiego Systemu Dowodzenia Akcją (ICS) Greg Solecki, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Menedżerów Kryzysowych w Kanadzie, jeden  z wiodących kanadyjskich ekspertów w dziedzinie zarządzania katastrofami i kryzysami, pracujący też dla ONZ i Uniwersytetu Harvarda. System ICS opracowano na podstawie wieloletnich doświadczeń z akcji o charakterze kryzysowym.

- Kiedy przeszedłem pierwszy poziom kursu ICS, aby współpracować z ukraińskimi służbami ratunkowymi podczas wojny, szybko zdałem sobie sprawę także z korzyści tego typu szkolenia w naszej spółce, której pracownicy często mają do czynienia z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi. Stąd pomysł by kanadyjskie doświadczenia przenieść na nasz gdański grunt. Prognozy pogody coraz rzadziej się sprawdzają, a to wymusza pogłębianie umiejętności szybkiej analizy sytuacji oraz dostosowania strategii i taktyk działania. Planujemy zmianę naszej instrukcji reagowania kryzysowego z uwzględnieniem dobrych praktyk z systemu ICS – mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód.

Szkolenia odbyły się dzięki współpracy Gdańskich Wód z Operatorami Bez Granic (OWB), którzy przeszkolili w ICS już setki operatorów wodociągów i kanalizacji wraz z innym personelem reagowania kryzysowego na całym świecie. Certyfikowany kurs zakończył się egzaminem. Wprowadził w najczęściej używany na świecie „system przywracania po katastrofach”, który sprawdza się zarówno w przypadku wielkich zdarzeń (takich jak wojna), jak i w sytuacjach takich jak powodzie, wycieki chemikaliów, pożary itp.