W ramach Konferencji Zielona Retencja co roku odbywa się panel dyskusyjny otwarty dla wszystkich chętnych. Temat tegorocznego, towarzyszącego 3. edycji wydarzenia to Adaptacja do zmian klimatu – odpowiedzialność biznesu". Wydarzenie odbędzie się 21.06. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

 

Panel dyskusyjny odbędzie się w piątek 21 czerwca o godz. 14:30 w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej czyli gdańskim Kunszcie Wodnym  (ul. Targ Rakowy 11) i jest zaplanowany na ok. 90 minut.  Udział jest bezpłatny, ale ze względu na limit miejsc obowiązują zapisy.

Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/zielonaretencja2024/

To wyjątkowa okazja, by wysłuchać praktyków, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą na temat kluczowych wyzwań związanych ze zmianami klimatu oraz rolą, jaką w ich przezwyciężaniu odgrywa sektor biznesowy.

W debacie wezmą udział:

  • dr Monika Szewczyk (UNEP/GRID Warszawa), która przedstawi temat zaangażowania biznesu w ochronę środowiska zarówno z lokalnej jak i międzynarodowej perspektywy;
  • Dominika Milion (Baltic Hub Container Terminal), która opowie o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w branży portowej;
  • Maciej Cieślik (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego), który omówi strategie adaptacyjne wdrażane na poziomie regionalnym;
  • Ariel Wojciechowski (InPost), który odpowiada za współpracę z samorządami, instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w programie InPost - Green City.

Rozmowę poprowadzi Ewa Sowińska (ESO Audit), co gwarantuje merytoryczny i angażujący przebieg spotkania.

ESG - OBOWIĄZEK, ALE I SZANSA

Zgodnie z prawem unijnym, raportowanie uwzględniające kryteria ESG (z ang. environmental, social responsibility, corporate governance) staje się obowiązkiem, a odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego - nieodzownym elementem strategii każdej firmy.

– Zachęcamy do patrzenia na zmiany klimatyczne jak na katalizatory innowacji, które mobilizują do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podkreślamy, że troska o ekologię jest dziś nie tylko obowiązkiem wielu firm, ale przede wszystkim szansą na budowanie lepszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa, w którym woda, jako dobro wspólne, odgrywa szczególną rolę – mówi Ryszard Gajewski, prezes Gdańskich Wód.

W związku z wprowadzeniem raportowania ESG biznes będzie musiał nie tylko zmodyfikować swoje modele operacyjne, aby spełniać określone wymogi, ale też przemyśleć, w jaki sposób zmieniający się klimat wpłynie na przyszłą działalność i rentowność. Wiąże się to z zagadnieniem podwójnej istotności, która oznacza, że przedsiębiorstwa muszą uwzględnić zarówno wpływ swoich działań na środowisko, jak i to, jak zmiany klimatyczne oddziałują na ich własne funkcjonowanie czy długoterminową strategię rozwoju.

ESG to długoterminowy trend, który będzie kształtować sposób prowadzenia działalności gospodarczej w nadchodzących latach. Firmy, które już teraz dbają o spełnianie wymogów, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają zaufanie wśród klientów, pracowników i inwestorów. Wdrażanie standardów ESG staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w obliczu globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu i społecznymi oczekiwaniami.

O Konferencji #ZIELONARETENCJA

Zielona Retencja to pierwsza w Polsce konferencja będąca esencją praktycznej wiedzy na temat wykorzystania zieleni do zagospodarowania i oczyszczania wód opadowych. W myśl podejścia „Bez wody nie ma zieleni”, wydarzenie pozwala odkryć potencjał nieoczywistych miejsc do magazynowania deszczówki, takich jak zagłębienia terenowe, zielone nieużytki czy pasy drogowe.

Więcej: www.zielonaretencja.pl