Zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia Wody „Woda dla pokoju. Dostępność i zanieczyszczenia”. Wydarzennie odbędzie się 22 marca 2024 r. w Sali Teatralnej Domu Technika NOT w Gdańsku w godz. 9.30-16.00.

Celem konferencji jest podniesienie świadomości na temat gospodarowania zasobami wodnymi na terenie województwa pomorskiego, jej dostępności oraz czystości.

Jednym z prelegentów będzie dr inż. Wojciech Szpakowski, Dyrektor ds. Technicznych Gdańskich Wód, który opowie o polityce Miasta Gdańsk w zakresie zagospodarowania wód opadowych w aspekcie zmian klimatu.

Udział w konferencji jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja pod adresem: https://konferencje.gdansk.enot.pl/

Organizatorami konferencji są Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział Gdańsk.

Adres: Sala Teatralna Domu Technika NOT w Gdańsku, ul. Rajska 6